Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 18/2014

Data sporządzenia: 2014-08-27

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Treść raportu:

Aiton Caldwell SA (Spółka) informuje, że w dniu 27/08/2014 otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) nabyła:

– w dniu 17/06/2014 r. 4.000 akcji po średniej cenie 1,2646 zł za jedną akcję,
– w dniu 27/06/2014 r. 1.382 akcji po średniej cenie 1,2500 zł za jedną akcję,
– w dniu 23/07/2014 r. 3.272 akcji po średniej cenie 1,2438 zł za jedną akcję,
– w dniu 19/08/2014 r. 8.000 akcji po średniej cenie 1,2400 zł za jedną akcję,
– w dniu 26/08/2014 r. 20.000 akcji po średniej cenie 1,1200 zł za jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Jan Wyrwiński – Wiceprezes Zarządu