Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 19/2013

Opublikowany: 2013-08-01
Temat: Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 lipca 2013r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniach od 25 lipca 2013 r. do 26 lipca 2013 r. 30.025 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect po następujących cenach:
w dniu 25 lipca 2013 r., 29.830 sztuk akcji, po średniej cenie 1,3910 zł za akcję,
w dniu 26 lipca 2013 r., 195 sztuk akcji, po średniej cenie 1,3803 zł za akcję,


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu