Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 19/2014

Numer: 19/2014

Data: 2014-09-23 godzina: 09:55

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Aiton Caldwell SA (Spółka) informuje, że w dniu 22/09/2014 otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) nabyła:
• w dniu 02/09/2014 r. 5.000 akcji po średniej cenie 0,99 zł za jedną akcję,
• w dniu 05/09/2014 r. 350 akcji po średniej cenie 0,98 zł za jedną akcję,
• w dniu 16/09/2014 r. 204.650 akcji po średniej cenie 1,0607 zł za jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu