Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 2/2014

Opublikowany: 2014-01-17

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17/01/2014 r. otrzymała zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) nabyła:

• w dniu 22/08/2013 r. 3000 akcji po średniej cenie 1,4100 zł na jedną akcję,
• w dniu 05/09/2013 r. 1931 akcji po średniej cenie 1,2900 zł na jedną akcję,
• w dniu 23/09/2013 r. 1390 akcji po średniej cenie 1,2732 zł na jedną akcję,
• w dniu 24/09/2013 r. 100 akcji po średniej cenie 1,2350 zł na jedną akcję,
• w dniu 28/11/2013 r. 1150 akcji po średniej cenie 1,2000 zł na jedną akcję,
oraz zbyła:
• w dniu 27/08/2013 r. 1906 akcji po średniej cenie 1,5104 zł na jedną akcję,
• w dniu 28/08/2013 r. 30 akcji po średniej cenie 1,5250 zł na jedną akcję,
• w dniu 29/08/2013 r. 45 akcji po średniej cenie 1,5200 zł na jedną akcję,
• w dniu 02/09/2013 r. 740 akcji po średniej cenie 1,4905 zł na jedną akcję,
• w dniu 04/09/2013 r. 5 akcji po średniej cenie 1,5000 zł na jedną akcję,
• w dniu 13/09/2013 r. 375 akcji po średniej cenie 1,4500 zł na jedną akcję,
• w dniu 16/09/2013 r. 15 akcji po średniej cenie 1,4900 zł na jedną akcję,
• w dniu 17/12/2013 r. 5455 akcji po średniej cenie 1,3200 zł na jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu