Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 2/2015

Numer: 2/2015

Data: 2014-01-15

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2015 roku:

1) Marek Bednarski – 939.709 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2015 roku.

18,19%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,44%,

2) Krzysztof Malicki – 1.296.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2015 roku

25,09%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 11,64%,

3) Ryszard Wojnowski – 986.549 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2015 roku

19,1%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,86%,

4) Bogdan Bartkowski – 466.636 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2015 roku

9,03%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 4,19%,

5) Tadeusz Kruszewski – 393.320 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2015 roku

7,62%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 3,53%,

6) Mirosław Jerzy Szturmowicz – 288.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2015 roku

5,58%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 2,59%.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu