Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 2/2022: Zawiadomienie o uzyskaniu korekty informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze opublikowanej raportem ESPI nr 1/2022

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w ślad za raportem ESPI nr 1/2022 opublikowanym w dniu dzisiejszym informuje, iż o godz.: 9:47 wpłynęła do Emitenta od Pani Katarzyny Bednarskiej informacja o nieprawidłowym wskazaniu daty transakcji zbycia akcji Aiton Caldwell S.A. w wysłanym do Emitenta zawiadomieniu. Z otrzymanych informacji wynika, iż transakcja miała miejsce w dniu 23 maja 2022 r., a nie w dniu 19 maja 2022 r., jak to wskazane zostało w zawiadomieniu. W załączeniu przedstawiamy treść skorygowanego przez Panią Katarzynę Bednarską zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19  ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Załącznik:

Powiadomienie o transakcjach