Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 2/2024: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 marca 2024 roku. Przyczyną odwołania jest brak możliwości przygotowania przez KDPW wykazu akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzenia w związku z faktem, że żaden z akcjonariuszy nie dokonał rejestracji na ww. Zgromadzenie.

Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenia o czym zawiadomi w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu