Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 20/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 listopada 2017 r. wpłynęło do Spółki od Pani Katarzyny Bednarskiej zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Aiton Caldwell S.A.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 20 listopada 2017 r. Pani Katarzyna Bednarska – osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Markiem Bednarskim dokonała transakcji sprzedaży akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Panią Katarzynę Bednarską:

1.   Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.

2.   Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.

3.   Rodzaj transakcji: sprzedaż.

4.   Cena i wolumen:

CENA WOLUMEN
0,82 zł 1902
0,82 zł 28000
0,82 zł 2000

 

5.   Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 31902, cena: 0,82 zł

6.   Data transakcji: 20.11.2017 r.

7.   Miejsce transakcji: GPW, XNCO.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu