Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 22/2014

Raport bieżący nr 22 / 2014

Data sporządzenia: 21-10-2014

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Podstawa prawna: art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 października 2014 roku:

1) Marek Bednarski – 943.934 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 października 2014 roku 31,89%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,48%,

2) Krzysztof Malicki – 1.296.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 października 2014 roku 43,78%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 11,64%,

3) Tadeusz Kruszewski – 512.152 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 października 2014 roku 17,3%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 4,60%.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Wiceprezes Zarządu