Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 23/2014

Raport bieżący

Numer: 23/2014 Data: 2014-11-25 

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25/11/2014 otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Na podstawie art. 160. ust 4 w/w ustawy, Spółka z obowiązana jest do niezwłocznego udostępnienia otrzymanej informacji.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba obowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) kupiła:

• w dniu 23/09/2014 r. 2.440 akcji po średniej cenie 1,0496 zł za jedną akcję,
• w dniu 25/09/2014 r. 417 akcji po średniej cenie 1,0000 zł za jedną akcję,
• w dniu 02/10/2014 r. 3.143 akcji po średniej cenie 1,0799 zł za jedną akcję,
• w dniu 17/10/2014 r. 3.500 akcji po średniej cenie 1,0400 zł za jedną akcję.

Ponadto, z zawiadomienia wynika, że osoba obowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) sprzedała:

• w dniu 19/11/2014 r. 10.868 akcji po średniej cenie 1,0300 zł za jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie w raporcie jej imienia i nazwiska, a zatem na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku, Spółka nie przekazała tych danych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Wiceprezes Zarządu