Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 23/2018: Informacja o zawarciu przez Spółkę znaczącej umowy z ABC Data S.A.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] informuje, że w dniu 9 października 2018 r. Emitent zawarł z ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie „Umowę o współpracy dla dostawców produktów Cloud” [dalej: Umowa].

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dystrybucja produktów i usług (w tym usług telekomunikacyjnych) Emitenta oferowanych przez ABC Data S.A. na platformie ABC Data Cloud z przeznaczeniem na dalszą odsprzedaż do klientów końcowych oraz na własny użytek dealerów ABC Data S.A.

Emitent uznał niniejszą Umowę za umowę znaczącą i potencjalnie istotną ze względu na przychody Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR).