Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 3/2014

Opublikowany: 2014-01-21

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21/01/2014 r. otrzymała zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba blisko związana z osobą zobowiązaną (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) nabyła:

• w dniu 13/12/2013 r. 3200 akcji po średniej cenie 1,34 zł na jedną akcję,
• w dniu 17/12/2013 r. 9019 akcji po średniej cenie 1,31 zł na jedną akcję,
• w dniu 30/12/2013 r. 2265 akcji po średniej cenie 1,07 zł na jedną akcję,
• w dniu 07/01/2014 r. 4110 akcji po średniej cenie 1,34 zł na jedną akcję,

oraz zbyła:
• w dniu 09/12/2013 r. 1030 akcji po średniej cenie 1,35 zł na jedną akcję,
• w dniu 13/12/2013 r. 6051 akcji po średniej cenie 1,33 zł na jedną akcję,
• w dniu 16/12/2013 r. 1115 akcji po średniej cenie 1,33 zł na jedną akcję,
• w dniu 17/12/2013 r. 3599 akcji po średniej cenie 1,29 zł na jedną akcję,
• w dniu 18/12/2013 r. 20 akcji po średniej cenie 1,34 zł na jedną akcję,
• w dniu 19/12/2013 r. 40 akcji po średniej cenie 1,35 zł na jedną akcję,
• w dniu 27/12/2013 r.10 akcji po średniej cenie 1,34 zł na jedną akcję,
• w dniu 03/01/2014 r. 25 akcji po średniej cenie 1,34 zł na jedną akcję,
• w dniu 07/01/2014 r. 5050 akcji po średniej cenie 1,33 zł na jedną akcję,
• w dniu 08/01/2014 r. 20 akcji po średniej cenie 1,34 zł na jedną akcję,
• w dniu 09/01/2014 r. 15 akcji po średniej cenie 1,35 zł na jedną akcję,
• w dniu 10/01/2014 r. 10 akcji po średniej cenie 1,35 zł na jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu