Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 3/2015

Numer: 3/2015

Data: 2015-01-16 godzina: 17:02

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 15/01/2015 otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Emitenta.

Na podstawie art. 160. ust 4 w/w ustawy, Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego udostępnienia otrzymanej informacji.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba obowiązana (Członek Zarządu Emitenta) kupiła:

• w dniu 21/02/2014 r. 100 akcji po średniej cenie 1,21 zł za jedną akcję.

Transakcja odbyła się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie w raporcie jej imienia i nazwiska, a zatem na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku, Spółka nie przekazała tych danych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu