Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 3/2019: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 stycznia 2019 roku:

  1. Szturmowicz Mirosław – 576.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku 11,28 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 5,09 %,
  2. Malicki Krzysztof – 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku 50,41 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 22,77 %,
  3. Wojnowski Ryszard – 1.946.549 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku 38,11 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 17,22 %.

Podstawa prawna:

art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 7 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.)

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu