Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 3/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 kwietnia 2017 roku:

  1. Marek Bednarski – 1.000.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku 15,50 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,98 %,
  2. Tadeusz Kruszewski – 928.569 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku 14,40 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,34 %,
  3. Malicki Krzysztof – 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku 39,92 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 23,13 %,
  4. Ryszard Wojnowski – 1.946.549 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku 30,18 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 17,48 %.

Podstawa prawna:

art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu