Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 3/2018: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2018 r. o godz.: 8:25 wpłynęły do Spółki od Pana Marka Bednarskiego 2 zawiadomienia (powiadomienia pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji nabycia akcji Aiton Caldwell S.A.

Ad. 1.

Z treści pierwszego z zawiadomień wynika, iż w dniu 15 lutego 2018 r. Pan Marek Bednarski – członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał transakcji nabycia akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Pana Marka Bednarskiego w powiadomieniu pierwotnym:

1.   Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.

2.   Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.

3.   Rodzaj transakcji: kupno.

4.   Cena i wolumen:

CENA WOLUMEN
0,79 zł 32
0,79 zł 1900
0,79 zł 2250
0,79 zł 2525
0,79 zł 1300
0,79 zł 100
0,79 zł 100
0,79 zł 100
0,79 zł 650
0,79 zł 968

5.   Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 9925, cena: 0,79 zł

6.   Data transakcji: 15.02.2018 r.

7.   Miejsce transakcji: GPW, XNCO.

Ad. 2.

Z treści drugiego z zawiadomień wynika, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Pan Marek Bednarski – członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał transakcji nabycia akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Pana Marka Bednarskiego w powiadomieniu pierwotnym:

1.   Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.

2.   Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.

3.   Rodzaj transakcji: kupno.

4.   Cena i wolumen:

CENA WOLUMEN
0,79 zł 100
0,79 zł 100

5.   Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 200, cena: 0,79 zł

6.   Data transakcji: 16.02.2018 r.

7.   Miejsce transakcji: GPW, XNCO.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Osoba reprezentująca spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu