Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 4/2014

Opublikowany: 2014-01-28

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniach 27 oraz 28 stycznia 2014 r. otrzymała zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Z jednego przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) nabyła:

• w dniu 18/11/2013 r. 175 akcji po średniej cenie 1,24 zł na jedną akcję,
• w dniu 20/11/2013 r. 800 akcji po średniej cenie 1,23 zł na jedną akcję,
• w dniu 21/11/2013 r. 50 akcji po średniej cenie 1,23 zł na jedną akcję,
• w dniu 22/11/2013 r. 375 akcji po średniej cenie 1,226 zł na jedną akcję,
• w dniu 26/11/2013 r. 25 akcji po średniej cenie 1,19 zł na jedną akcję,
• w dniu 27/11/2013 r. 25 akcji po średniej cenie 1,19 zł na jedną akcję,
• w dniu 28/11/2013 r. 64 akcji po średniej cenie 1,16938 zł na jedną akcję.

Z drugiego przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) nabyła:

• w dniu 08/08/2013 r. 100 akcji po cenie 1,53 zł na jedną akcję,
• w dniu 08/08/2013 r. 25 akcji po cenie 1,52 zł na jedną akcję,
• w dniu 08/08/2013 r. 25 akcji po cenie 1,47 zł na jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu