Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 4/2015

Numer: 4/2015 Data: 2015-01-20 

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20/01/2015 otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Emitenta.

Na podstawie art. 160. ust 4 w/w ustawy, Spółka z obowiązana jest do niezwłocznego udostępnienia otrzymanej informacji.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba powiązana z osobą zobowiązaną (Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) sprzedała:
• w dniu 21/05/2014 r. 1.137 akcji po średniej cenie 1,3982 zł za jedną akcję,
• w dniu 27/06/2014 r. 3.538 akcji po średniej cenie 1,2500 zł za jedną akcję,

Ponadto, z zawiadomienia wynika, że osoba powiązana z osobą zobowiązana (Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) kupiła:
• w dniu 27/06/2014 r. 2.158 akcji po średniej cenie 1,2500 zł za jedną akcję.

Transakcja odbyła się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie w raporcie jej imienia i nazwiska, a zatem na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku, Spółka nie przekazała tych danych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu