Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 4/2021: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 23 czerwca 2021 roku:

  • Malicki Krzysztof – zarejestrował 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2021 roku wyniósł 56,96 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 20,70 %,
  • Wojnowski Ryszard – zarejestrował 1.946.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2021 roku wyniósł 43,04 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 15,65 %,

Podstawa prawna:

art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 7 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.)

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu