Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 4/2024: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna w Gdańsku („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 16 kwietnia 2024 roku:

Krzysztof Malicki – zarejestrował 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 kwietnia 2024 roku wyniósł 100 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 20,70 %,

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu