Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 5/2014

Data sporządzenia: 2014-01-28

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28/01/2014 r. otrzymała zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba blisko związana z osobą zobowiązaną (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) zbyła:
• w dniu 28/01/2014 r. 30000 akcji po średniej cenie 1,30 zł na jedną akcję,

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu