Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 5/2024: Uchwała Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. w przedmiocie zgody na pozyskanie inwestora dla Spółki.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/04/2024 o następującej treści:

„Rada Nadzorcza Aiton Caldwell Spółka Akcyjna w Gdańsku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania działań zmierzających do pozyskania inwestora dla Spółki.”

Uchwała została podjęta w trybie § 10 ust. 1 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. w trybie pisemnym, tj. bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej za zgodą każdego z Członków Rady.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu