Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 5/2016: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 maja 2016 roku:

  • Marek Bednarski – 1.000.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2016 roku 17,47 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,98 %,
  • Tadeusz Kruszewski – 928.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2016 roku 16,21 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,34 %,
  • Malicki Krzysztof – 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2016 roku 44,98 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 23,13 %,
  • Bartkowski Bogdan – 1.030.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2016 roku 17,99 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,25 %.

Podstawa prawna:

art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu