Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 6/2013

Opublikowany: 2013-04-22
Temat: Korekta raportu ESPI nr 17/2012 dotyczącego obrotu akcjami Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Członka Rady Nadzorczej przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESP I nr 17/2012 obejmującą uszczegółowienie transakcji obrotu akcjami Aiton Caldwell SA. Skorygowana treść raportu bieżącego brzmi:

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółk i o nabyciu w dniach od 01 października 2012 do 19 grudnia 2012 4.391 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect po następujących cenach:

 • w dniu 01/10/2012r., zakup 1.580 sztuk akcji, po cenie 1,90 zł za akcję,
 • w dniu 10/10/2012r., zakup 50 sztuk akcji, po cenie 2,01 zł za akcję,
 • w dniu 07/11/2012r., zakup 800 sztuk akcji, po cenie 1,95 zł za akcję,
 • w dniu 20/11/2012r., zakup 50 sztuk akcji, po cenie 1,92 zł za akcję,
 • w dniu 29/11/2012r., zakup 20 sztuk akcji, po cenie 1,97 zł za akcję,
 • w dniu 30/11/2012r., zakup 20 sztuk akcji, po cenie 1,97 zł za akcję,
 • w dniu 05/12/2012r., zakup 50 sztuk akcji, po cenie 2,03 zł za akcję,
 • w dniu 06/12/2012r., zakup 25 sztuk akcji, po cenie 2,03 zł za akcję,
 • w dniu 07/12/2012r., zakup 20 sztuk akcji, po cenie 2,05 zł za akcję,
 • w dniu 13/12/2012r., zakup 105 sztuk akcji, po cenie 2,04 zł za akcję,
 • w dniu 14/12/2012r., zakup 821 sztuk akcji, po cenie 2,00 zł za akcję,
 • w dniu 19/12/2012r., zakup 850 sztuk akcji, po cenie 1,99 zł za akcję,

oraz o obrocie akcji zwykłych na okaziciela Aiton C aldwell S.A. w transakcjach pakietowych po następujących cenach:

 • w dniu 20/12/2012r., sprzedaż 330.000 sztuk akcji , po cenie 2,40 zł za akcję,
 • w dniu 20/12/2012r., zakup 250.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
 • w dniu 21/12/2012r., sprzedaż 330.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
 • w dniu 21/12/2012r., zakup 330.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
 • w dniu 27/12/2012r., sprzedaż 325.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
 • w dniu 27/12/2012r., zakup 325.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
 • w dniu 28/12/2012r., zakup 80.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjac h osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu