Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 6/2024: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 12 czerwca 2024 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 395 k.s.h., art.  399 § 1 k.s.h., art. 402(1) k.s.h., art. 402(2) k.s.h , zwołuje na dzień 12 czerwca 2024 roku na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej. W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu;
  2. Treść projektów uchwał;
  3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji;
  4. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika;
  5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa.