Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 7/2020: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 20 sierpnia 2020 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 20 sierpnia 2020 roku na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej. W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu

Załącznik:

  1. Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku w dniu 20 sierpnia 2020 roku
  2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
  3. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
  5. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika