Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 7/2022: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 26 lipca 2022 roku:

  • Malicki Krzysztof – zarejestrował 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 lipca 2022 roku wyniósł 56,95 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 20,70 %,
  • Wojnowski Ryszard – zarejestrował 1.946.549 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 lipca 2022 roku wyniósł 43,05 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 15,65 %.

Podstawa prawna:

art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu