Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 7/2016: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, której to spółki Aiton Caldwell S.A. jest wspólnikiem, posiadającym 98 udziałów o łącznej wartości nominalnej w kwocie 4.900 zł, stanowiących 10 % kapitału zakładowego tej spółki. Przedmiotem obrad w/w Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników było podjęcie decyzji co do rozwiązania tej spółki. Zgodnie z treścią Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 listopada 2016 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i otwarciu jej likwidacji. Zgodnie zaś z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 listopada 2016 r. na likwidatorów zostali wybrani dotychczasowi członkowie Zarządu Spółki – Michał Jacek Jerzyk i Jan Krzysztof Wyrwiński.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

•  Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu