Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 7/2017: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Tadeusza Kruszewskiego o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. z dniem 30 września 2017 r.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Tadeuszowi Kruszewskiemu za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu