Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 8/2014

Raport bieżący 
Numer: 8/2014 Data: 2014-02-24

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24/02/2014r. otrzymała zawiadomienie od Pana Tadeusza Kruszewskiego o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przekroczenie progu wynika z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 5-2014. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Tadeusz Kruszewski posiadał 742.703 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 7,33% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 742.703 głosów, co stanowiło 7,33% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 10.122.730 sztuk. Po ww. transakcji Pan Tadeusz Kruszewski posiada 742.703 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 12,31% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 742.703 głosów, co stanowi 12,31% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 6.031.820 sztuk.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu