Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 8/2024: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 roku Spółka zawarła umowę o zachowaniu poufności ze spółka Alfavox Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotowa umowa zawarta została w celu realizacji uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2024 roku upoważaniającej Zarząd do podejmowania działań zmierzających do pozyskania inwestora (ESPI 5/2024).

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że przedmiotowa umowa o zachowaniu poufności ma na celu jedynie określenie ram prawnych badania (prawnego, finansowego, technologicznego, itp.) Spółki, które może zostać przeprowadzone przez Alfavox Software Sp. z o.o. i nie tworzy żadnego obowiązku zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie określa żadnych parametrów/warunków biznesowych (w tym finansowych) jakiejkolwiek innej umowy między stronami.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu