Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI9/2014

Raport bieżący
Numer: 9/2014 Data: 2014-02-25

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25/02/2014r. otrzymała zawiadomienie od Pana Marka Bednarskiego o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przekroczenie progu wynika z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 5-2014. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Marek Bednarski posiadał 695.805 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 6,87% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 695.805 głosów, co stanowiło 6,87% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 10.122.730 sztuk. Po ww. transakcji Pan Marek Bednarski posiada 695.805 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 11,54% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 695.805 głosów, co stanowi 11,54% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółkina poziomie 6.031.820 sztuk.

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu