Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Budowa innowacyjnego systemu telekomunikacyjnego nowej generacji (ang. Next Generation Network) klasy operatorskiej

Tytuł projektu: „Budowa innowacyjnego systemu telekomunikacyjnego nowej generacji (ang. Next Generation Network) klasy operatorskiej.”

Beneficjent: Datera S.A.
Partner: Aiton Caldwell S.A.

Numer projektu: WNDRPPM.01.02.00-00-058/09

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.2 „Rozwiązania innowacyjne w MŚP”

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 4 405 368.23 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 3 232 593.85 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 1 172 774.38 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 1 551 644.90 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 48.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 1 318 898.16 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 85.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 232 746.74 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 15.00 %
Udział finansowy Partnera (Aiton Caldwell S.A.) w kosztach Projektu: 23,80 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.04.2009 – 04.03.2011

Więcej informacji o RPOWP na stronach:

http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/
http://www.arp.gda.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/

Regionalny_program_operacyjny_Pomorskie