Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Informacja o wybranym wykonawcy – do zapytania ofertowego 01/2017 z dn. 23.02.2017

Dotyczy projektu pn:

„Wprowadzenie produktu nowego na rynku w celu ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w Aiton Caldwell S.A.”

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne),

realizacji zadania polegającego na:

Zakup wartości niematerialnej i prawnej związanej z wytworzeniem serwera telekomunikacyjnego Call-eX poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań

Wybrani wykonawcy do zadań:

1. Moduł implementacji usług realizujących funkcjonalności przeniesione ze wcześniejszej wersji systemu w nowej architekturze:
WAYCOM Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 127 lok. 20, 80-034 Gdańsk
Data wpłynięcia: 21.03.2017
Cena: 170.000 zł
2. System wirtualizacji oparty o rozwiązanie Docker lub równoważny:
PMI Przemysław Mujta
ul. Górna Droga 10/302, 02-495 Warszawa
Data wpłynięcia: 24.03.2017
Cena: 157.500 zł
3. Moduł połączeń: 
Far Beyond Lab Paweł Pędzik
ul. Żołnierska 31/31, 10-560 Olsztyn
Data wpłynięcia: 24.03.2017
Cena: 117.000 zł
4. Nowy motor sytemu oparty o zmienioną architekturę:
Vimana Solutions Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa
Data wpłynięcia: 22.03.2017
Cena: 220.500 zł