Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Informacja o wybranym wykonawcy – do zapytania ofertowego na 01/2017 z dn. 31.03.2017

Dotyczy projektu pn:

„Wprowadzenie produktu nowego na rynku w celu ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w Aiton Caldwell S.A.”

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne),

realizacji zadania polegającego na:

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci trzech modułów, które będą wykorzystane do wytworzenia serwera telekomunikacyjnego Call-eX

Wybrani wykonawcy do zadań:

1. Moduł monitorujący:

PMI Przemysław Mujta

ul. Górna Droga 10/302, 02-495 Warszawa

Data wpłynięcia: 24.04.2017

Cena: 122.500 zł

2. Moduł API/CTI:

Vimana Solutions Sp. z o.o.

ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa

Data wpłynięcia: 28.04.2017

Cena: 200.000 zł

3. Narzędzia do badania wydajności systemu:

Grudmax Robert Urbański

Łąkie 57, 87-630 Skępe

Data wpłynięcia: 20.04.2017

Cena: 123.500 zł