Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Innowacyjny system zintegrowanych kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w firmie FreecoNet Tlenofon S.A.

Tytuł projektu: „Innowacyjny system zintegrowanych kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w firmie FreecoNet Tlenofon S.A.”

Beneficjent: FreecoNet Tlenofon S.A.

Numer projektu: POIG.08.02.00-22-008/09

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Całkowity koszt realizacji Projektu : 2317800,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 2017992.00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 299808.00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 1285443,20 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 63,70 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.10.2009 – 31.03.2011

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.parp.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/

PARP