Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Opracowanie prototypu innowacyjnego oprogramowania do wykrywania nadużyć przez Aiton Caldwell SA

Nazwa projektu: „Opracowanie prototypu innowacyjnego oprogramowania do wykrywania nadużyć przez Aiton Caldwell SA”

Beneficjent: Aiton Caldwell SA
Numer projektu: POIG.01.04.00-22-225/12

Projekt jest realizowany przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 2.996.414,69 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 2.952.818,20 PLN

Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 2 141 319,30 PLN

Więcej informacji na stronach:
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.ncbir.pl

NCBiR