Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Projekt INNOCASE – Transfer innowacyjnej metodyki studiów przypadku (case study) w edukacji biznesowej, projekt Leonardo da Vinci, Transfer innowacji

Czas trwania projektu: 01.11.2012 – 31.10.2014

Partnerzy projektowi:
• Koordynator: Politechnika Gdańska
• The Municipal Federation of Savonia University of Applied Sciences, Finlandia
• Professionshøjskolen VIA University College, Dania
• Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Czechy
• Aiton Caldwell, SA, Polska

Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest dostosowanie i przeniesienie innowacyjnej metodologii studium przypadku (CS) opracowanej w projekcie RePro do nowego środowiska – edukacji biznesowej w Polsce i innych krajach partnerskich. Celem metodologii RePro jest wspieranie wiedzy w środowisku biznesowym, jak również osobisty samorozwój w zakresie pracy zespołowej, zarządzania projektami, umiejętności badawczych i negocjacyjnych. Podczas trwania projektu INNOCASE, metodologia ta zostanie dostosowana do środowiska MSP.

Grupy docelowe:
Generalnie projekt adresowany jest do dwóch grup docelowych: a. właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw oraz absolwentów uczelni chcących rozpocząć swoją karierę w MSP; b. trenerów i nauczycieli specjalizujących się w edukacji biznesowej. Dla pierwszej grupy zostanie przygotowany i przetestowany pakiet e-learningowy oparty na studiach przypadków. Dla drugiej grupy zostaną przygotowane szkolenia z zakresu metodologii studium przypadku w celu zwiększenia kompetencji i umiejętności tej grupy we wspomnianej dziedzinie.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Strona internetowa projektu:

www.innocase.zie.pg.gda.pl 

Innocase