Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Przygotowanie FreecoNet Tlenofon S.A. do pozyskania inwestora zewnętrznego

Tytuł projektu: „Przygotowanie FreecoNet Tlenofon S.A. do pozyskania inwestora zewnętrznego”

Beneficjent: FreecoNet Tlenofon S.A.

Numer projektu: POIG.03.03.02-00-006/09

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Kapitał dla innowacji”, Działanie 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiajacego inwestowanie w MŚP”.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 185 440.00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 152 000.00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 33 440.00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 76 000.00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50.00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 02.06.2009 – 01.12.2009

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.parp.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/

PARP