Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy FreecoNet Tlenofon S.A.

Tytuł projektu: „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy FreecoNet Tlenofon S.A.

Beneficjent: FreecoNet Tlenofon S.A.

Numer projektu: POIG.06.01.00-22-084/10-01

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Całkowity koszt realizacji Projektu : 12500.00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 12500.00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 0.00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 10000.00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 80,00%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.10.2010r.– 28.02.2011r.

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.parp.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/

PARP