Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Beneficjent: Aiton Caldwell SA

Numer projektu: WND-POIG.06.01.00-22-140/11

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu.

Całkowity koszt realizacji Projektu : 258 700,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 258 700,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 0 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 129 350,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.10.2011 – 31.03.2013
Więcej informacji o POIG na stronach:

www.parp.gov.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.mrr.gov.pl/

PARP