Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Wprowadzenie produktu nowego na rynku w celu ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w Aiton Caldwell S.A..

Beneficjent: Aiton Caldwell S.A.

Umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.02.02.01-22-0200/16

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Przedsiębiorstwa, Działanie: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie: 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

  • Całkowity koszt realizacji Projektu : 1 567 266 PLN
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 635 825,80 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.07.2018

Podsumowanie: Projekt polega na zakupie i wdrożeniu specjalistycznych modułów programistycznych. Moduły te, po skompilowaniu w całość, utworzą nowy produkt na rynku w postaci serwera telekomunikacyjnego Call-eX, który poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych przełoży się na przełamanie barier rozwojowych. Nowy produkt będzie cechował się wysoką wydajnością i bezawaryjnością oraz będzie go można w łatwy sposób zintegrować z innymi systemami funkcjonującymi w firmie.  Ponadto, w ramach projektu zostaną wdrożone narzędzia do Elektronicznego Obiegu Dokumentów, efektem czego będzie uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie efektywności i redukcja kosztów.

Więcej informacji na stronach:

www.arp.gda.pl
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl