Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell członkiem KIGEiT

Aiton Caldwell SA, lider hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla polskiego sektora MSP, przystąpił do Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W efekcie firma wstąpiła do grona podmiotów stanowiących o pozycji, sile i potencjale polskiego rynku teleinformatycznego.

Celem członkostwa w KIGEiT będzie praca nad umocnieniem pozycji VoIP na rynku telekomunikacyjnym poprzez czynny udziału w rozmowach dotyczących zmian w prawie telekomunikacyjnym i jego dostosowaniu do tego rodzaju technologii. To również znakomite miejsce dające możliwość wyrażania własnych opinii co do stwarzanych możliwości na rynku telekomunikacyjnym dla mniejszych operatorów oraz budowania kontaktów biznesowych z innymi operatorami graczami na rynku, co skutecznie przełoży się na ich wzrost świadomości względem firmy Aiton Caldwell oraz tworzonych przez nią rozwiązań.

„Przystąpienie do Krajowej Izby Gospodarczej jest dla nas krokiem strategicznym. Będąc dojrzałym operatorem telekomunikacyjnym zamierzamy być aktywnym uczestnikiem w procesie kształtowania otoczenia wokół nas, poprzez czynny udział w dyskusji na temat stanu rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz obowiązujących przepisach prawnych.”powiedział Jan Wyrwiński, Prezes Aiton Caldwell SA.

W ramach członkostwa w Izbie, Aiton Caldwell został przyjęty do Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych.

Izba jest organizacją typu non-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji.

W obszarze działalności organizacja reprezentuje interesy członków Izby w zakresie działalności gospodarczej i w kontaktach z organami państwowymi. Uczestniczy w tworzenie warunków rozwoju i restrukturyzacji przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz wspiera inicjatywy gospodarcze członków Izby. Przygotowuje ekspertyzy oraz wyraża opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie. Ponadto upowszechnia zasady etyki, przeciwdziała nieuczciwej konkurencji, prowadzi działalność naukową, badawczo-rozwojową i oświatową.