Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell: GPW zatwierdziła Dokument Informacyjny

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła Dokument Informacyjny Aiton Caldwell SA. Spółka prowadzi otwartą politykę komunikacyjną z inwestorami, dlatego zdecydowała się na przedstawienie prognoz finansowych na 2011 i 2012 rok. 

W ramach oferty prywatnej Aiton Caldwell SA – lidera polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla firm z sektora MSP oraz klientów indywidualnych, zostało wyemitowanych 84 tys. akcji serii D, które nabyło łącznie 36 inwestorów. Pozyskany kapitał w wysokości 1 680 000 zł zostanie przeznaczony na konsolidację krajowego rynku VoIP, ekspansję na rynki międzynarodowe oraz rozbudowę dotychczasowych kanałów sprzedaży dla nowych produktów i marek. Poza akcjami serii D, do obrotu giełdowego zostanie również wprowadzonych 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 9 182 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 409 091 akcji zwykłych na okaziciela serii C, czyli 100% akcji Spółki.

„Długi okres przygotowań do debiutu na rynku NewConnect zakończył się sukcesem. Zarząd Giełdy zatwierdził nasz Dokument Informacyjny, potwierdzając tym samym solidne podstawy finansowe oraz perspektywiczność przyjętych przez nas celów emisyjnych” uważa Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

„Debiut na NewConnect to jeden z najważniejszych momentów w historii naszej firmy. Umożliwi nam szybszy rozwój, jak również ugruntuje naszą wiarygodność oraz wzmocni wizerunek jako firmy transparentnej i godnej zaufania. Wierzę, że sprostamy tym wyzwaniom oraz obowiązkom”dodał Jan Wyrwiński.

PROGNOZY FINANSOWE

W ramach Dokumentu Informacyjnego, Zarząd Aiton Caldwell SA opublikował prognozy finansowe na lata 2011 i 2012. Według założeń gdańska firma odnotuje wzrost przychodów ze sprzedaży o 48% w porównaniu z rokiem 2010 do wartości 10 mln zł w 2011. W roku następnym przewidywany progres wyniesie kolejne 55%, wzrastając do poziomu 16 mln zł. Wartość EBITDA osiągnie kolejno 1,8 i 2,4 mln zł. Wynik uzyskany w 2012 roku będzie zatem o 27% wyższy w stosunku do 2010 roku.

w tys. zł 2010  2011P  2012P
Przychody ze sprzedaży 6 944 10 300 16 000
EBITDA 1 885 1 800 2 400
Zysk netto 677 (100) 400

„Spadek wartości zysków w 2011 roku to efekt poniesienia znacznych kosztów wynikających z uruchomienia nowych linii produktowych Vanberg Systems oraz Smarto. W 2012 r. planujemy wzrost wskaźnika EBITDA oraz wyniku netto. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki przychodom wypracowanym przez obydwie te marki” powiedział Jan Wyrwiński.

Spółka Aiton Caldwell, wraz ze złożeniem Dokumentu Informacyjnego na GPW, opublikowała wyniki finansowe spółki za okres 9 miesięcy 2011 roku. Uzyskane rezultaty potwierdzają słuszność realizowanej strategii rozwoju. W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mln złotych, uzyskując wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 36 proc. EBITDA wyniosła 1,5 mln złotych i był wyższy o 18 proc. wobec pierwszych trzech kwartałów 2010 roku. Narastający zysk netto osiągnął wartość 100 tys. zł, będąc niższym od ubiegłorocznego głównie z powodu poniesienia znacznych kosztów wynikających z uruchomienia nowych linii produktowych.