Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell: IV kwartał 2012 r. pod znakiem inwestycji

Aiton Caldwell SA, lider hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) w Polsce, podał do publicznej wiadomości wyniki finansowe za IV kwartał 2012 roku. Pomimo intensywnych prac nad rozwojem ofert produktowych, przeorganizowaniem struktury firmy, jak również zintensyfikowanymi działaniami na rynkach zagranicznych, Spółka uzyskała 21-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w całym 2012 roku. To efekt wysokiej i stale rosnącej świadomości i popularności cloud computingu w Polsce, który wymiernie wpływa na wzrost wartości firmy i jej pozycję na rynku.


WPŁYW INWESTYCJI NA WYNIKI

W IV kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży utrzymały się na tym samym poziomie i wyniosły 3 212 tys. zł. Narastająco wynik wyniósł 12 380 tys. zł i wzrósł o 21 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad dwudziestoprocentowy, całoroczny wzrost sprzedaży jest przede wszystkim efektem konsekwentnego zwiększania przychodów uzyskanych z marki FreecoNet, przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich, a także stopniowego zwiększania wolumenu sprzedaży nowej marki Vanberg Systems.

Wypracowany zysk został obniżony o inwestycje w rozwój ofert produktowych, jak również zintensyfikowane działania na rynkach zagranicznych. Wynik ze sprzedaży wyniósł 84 tys. zł, wynik netto – 57 tys. zł, a wartość EBITDA – 316 tys. zł.

„Uzyskany w IV kwartale ubiegłego roku zysk to efekt wciąż rosnącego zainteresowania przedsiębiorców hostowanymi usługami telekomunikacyjnymi, wynikającego z szukania oszczędności oraz sposobów na zwiększenie efektowności w codziennej działalności biznesowej.” wyjaśnia Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.
 

tys. zł  IV kw. 2011 IV kw. 2012 I-IV kw. 2011 I-IV kw. 2012
Przychody ze sprzedaży 3 211 3 212 10 231 12 380
Wynik z działalności operacyjnej 571 71 973 736
EBITDA 922 316 2 484 2 078
Zysk brutto 581 105 1 008 875
Zysk netto 387 57 758 711

Zarząd Aiton Caldwell SA utrzymał realizację prognoz finansowych za 2012 rok. Według szacunków wartość wyniku z działalności operacyjnej oraz wyniku netto wyniesie 600 tys. zł, a przychody osiągną poziom 12 000 tys. zł. Amortyzacja wraz z końcem roku zamknie się w 1 300 tys. zł, a EBITDA – 1 900 tys. zł. Spółka poinformowała, iż na podstawie nieaudytowanych danych finansowych za 2012 rok osiągnęła wyższe niż prognozowano wyniki finansowe. Do finalnego wykonania prognoz finansowych za rok 2012 odniesie się po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.


ROZWÓJ FIRMY

„Jesteśmy odpowiedzialną spółką, która odważnie patrzy w przyszłość, dlatego z uwagą przyglądamy się trendom i zjawiskom zachodzącym na rynku telekomunikacyjnym. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować projekty, odpowiadające coraz wyższym oczekiwaniom klientów i zmieniającym się warunkom biznesowym.” wskazuje Jan Wyrwiński.

Kierunek rozwoju firmy wyznacza kształtujący się od kilku lat trend, polegający na spadku przychodów z telefonii stacjonarnej i komórkowej, przy minimalnym wzroście tego rynku w tempie 1 procenta r/r. Rosną jednocześnie przychody z tytułu usług internetowych (cloud computing), w tym telefonii internetowej. Według raportu firmy badawczej IDC "Poland Cloud Services Market 2012-2016 Forecast and 2011 Competitive Analysis" rynek cloud computing w Polsce stanowi już blisko 10-proc wartości całego rynku outsorcingu IT i spodziewany jest jego dalszy wzrost – średniorocznie o 36%. W 2016 r. wartość polskiego rynku "przetwarzania w chmurze" może osiągnąć 250 mln USD.

Jak twierdzi Zarząd Spółki, obecna sytuacja na rynku oraz prognozy jego rozwoju stanowią szansę dla mniejszych operatorów specjalizujących się w świadczeniu kompleksowych, teleinformatycznych usług dodanych, daleko wykraczających poza zwykłe rozmowy telefoniczne.

„Obecnie wielkie koncerny telekomunikacyjne tracą przychody z rozmów, które były ich głównym źródłem dochodów w ciągu ostatnich lat. Wyraźną konsekwencją tego są spadki, jakie zanotowali giełdowi operatorzy telekomunikacyjni po publikacji wyników za IV kwartał 2012 r. Z punktu widzenia Aiton Caldwell SA jest to zjawisko korzystne. Otóż im trudniejsza sytuacja na tradycyjnym rynku telekomunikacyjnym wsparta większą świadomością z korzyści oraz zalet teleinformatycznych usług w chmurze, tym większa szansa dla nas. Firmy odchodzą od tradycyjnej telefonii na rzeczy zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i przede wszystkim oszczędności. Jest to dla nas moment przełomowy i wierzę, że wykorzystamy tę szansę na dalszy dynamiczny rozwój w naszym segmencie rynku."informuje Jan Wyrwiński.

W celu maksymalnego wykorzystania obecnej szansy i możliwości jakie oferuje rynek, Zarząd Aiton Caldwell opracował nową strategię rozwoju zakładającą rozwój technologii oraz wzrost sprzedaży istniejących produktów przy równoczesnym tworzeniu nowych produktów z wykorzystaniem posiadanych zasobów i własnych rozwiązań, a wspólnie z zewnętrznymi partnerami. Powołano do życia Dział Projektów, który za zadanie otrzymał prowadzenie intensywnych prac nad pozyskiwaniem i opracowywaniem założeń pod nowe projekty z partnerami polskimi i zagranicznymi. W tym celu na stronie internetowej Aiton Caldwell SA pojawił się nowy dział dedykowany potencjalnym partnerom, poświęcony możliwości współpracy w zakresie udostępnienia platformy w modelu PaaS (platform as a service), a więc bez znacznych kosztów inwestycyjnych i w atrakcyjnym modelu rozliczeń.

„Aby móc przystąpić do realizacji strategii, konieczne było zaplanowanie oraz wprowadzenie wielu zmian organizacyjnych, w tym znaczne przeorganizowanie struktury firmy. Zainicjowaliśmy również szereg usprawnień w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.”podsumowuje Jan Wyrwiński.


INWESTYCJE ZAGRANICZNE

W kwestii ekspansji na rynkach zagranicznych w IV kwartale 2012 r. sfinalizowany został etap wejścia produktów na rynek rumuński i amerykański. Po oficjalnym debiucie marki Alonia Business na międzynarodowych targach „Internet & Mobile World 2012” w Bukareszcie, rozpoczęto proces sprzedaży produktu. Identyczne działania zainicjowano na rynku amerykańskim.