Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell otrzymał tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju”

Aiton Caldwell SA, lider hostowanych usług telekomunikacyjnych, już po raz drugi otrzymał tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju”- tym razem w kategorii Innowacyjna Firma. Konkurs, organizowany przez Fundacje Innowacji i Rozwoju, ma na celu propagowanie oraz wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych i nowatorskich, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa oraz polskiej gospodarki.

Aiton Caldwell, dzięki przyznanemu wyróżnieniu, został zakwalifikowany do finału ogólnopolskiego konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec stycznia bieżącego roku. Spółka została doceniona drugi rok z rzędu – w 2010 roku otrzymała tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju” w kategorii Innowacyjny Produkt.

„Miniony rok był dla nas czasem przełomu, ogromnych wyzwań, ale i wielkich sukcesów. Z powodzeniem przeprowadziliśmy rebranding naszej Spółki. W maju oraz październiku wprowadziliśmy na rynek dwie, przesądzające o dzisiejszym zwycięstwie, oferty produktowe – Vanberg System i SMARTO. Z sukcesem zadebiutowaliśmy na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podsumowanie roku tytułem Lidera Innowacji i Rozwoju to piękne zwieńczenie trudnej drogi, jaką odbyliśmy w umacnianiu pozycji lidera na rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych”powiedział Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

Głównym celem konkursu, który organizowany jest przez Fundację Innowacji i Rozwoju jest identyfikowanie oraz promowanie projektów i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Fundacja wybiera te przedsięwzięcia, które w istotny sposób wywierają wpływ na życie społeczne i gospodarcze w Polsce. Nominując laureatów kapituła konkursu oceniała poziom nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, produktowych oraz procesowych.

Konkurs składa się z dwóch edycji – regionalnej (16 województw) oraz ogólnopolskiej. Końcowe wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec stycznia br.