Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell prognozuje 1,6 mln zł zysku netto w 2014

Zarząd Aiton Caldwell SA przedstawił prognozę zysku netto za rok 2014. Przedstawiona prognoza zakłada wypracowanie zysku za rok obrotowy 2014 na poziomie około 1,6 miliona złotych i marży EBITDA na poziomie około 3,6 miliona złotych. Jednocześnie Zarząd spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2014, na poziomie ok. 1,34 miliona złotych. 

Zgodnie z opublikowanym niedawno raportem kwartalnym, zysk netto spółki po trzech kwartałach roku 2014 wyniósł 1,16 mln złotych, w tym 466 tysięcy złotych tylko w trzecim kwartale. Dla porównania, zysk netto spółki Aiton Caldwell po trzech kwartałach roku 2013 wyniósł nieco ponad 523 tysiące złotych.

Dobra sytuacja finansowa Aiton Caldwell wynika w głównej mierze z połączenia ze spółką technologiczną Datera SA. Na podstawie optymistycznych danych finansowych za trzeci kwartał 2014, Zarząd prognozuje wypracowanie zysku netto za cały rok 2014 na poziomie 1,6 mln złotych oraz marży EBITDA na poziomie 3,6 mln złotych – mówi Rafał Pietrzak, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

Zgodnie z przyjętą polityką corocznej wypłaty dywidendy, Zarząd Aiton Caldwell SA podjął również uchwałę dotyczącą rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2014. 

Jako Zarząd Aiton Caldwell SA rekomendujemy przeznaczenie 85% zysku netto na wypłatę dywidendy, tj. około 1,34 mln złotych, czyli 12 groszy brutto na jedną akcję. Wypłata dywidendy w tej wysokości jest uzasadniona dobrą sytuacją finansową spółki, a jednocześnie pozwoli spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju na polu operacyjnymdodaje Rafał Pietrzak. 

W 2013 roku Aiton Caldwell SA wypłacił 9 groszy brutto dywidendy na jedną akcję, czyli łącznie 0,54 mln złotych.

Giełdowy kurs zamknięcia w dniu 2 grudnia 2014 roku wyniósł 1,00 zł. Propozycja Zarządu co do wypłaty dywidendy na poziomie 12 groszy brutto na akcję oznaczałaby stopę dywidendy na poziomie 12 proc. 

Zdaniem Zarządu Aiton Caldwell wypłata dywidendy na poziomie 12 groszy brutto na akcję przyczyni się do istotnego zmniejszenia niedowartościowania akcji Spółki.