Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell SA finalizuje fuzję z Datera SA

Aiton Caldwell SA, telekomunikacyjna spółka notowana na New Connect, ogłosiła finalizację fuzji z Datera SA i przedstawiła skład zarządu połączonej organizacji. 2 czerwca 2014 zakończony został formalny proces połączenia firm. Organizacją pokierują dotychczasowi liderzy obu spółek: Rafał Pietrzak oraz Jan Wyrwiński. Już teraz Aiton Caldwell daje wyraźne sygnały pozytywnego wpływu zmian, jakie wprowadzone zostały w związku z przygotowaniem do fuzji.

Pod koniec kwietnia zarząd Aiton Caldwell SA poinformował o decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej przeznaczenia 542 863,80 zł, tj. 0,09 zł na akcję, na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Stanowi to niemal 85% wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2013. Również Datera SA znaczną część zysku netto: 448 800 zł, (ponad 62%) za rok 2013 przeznaczyła na dywidendę dla akcjonariuszy.

W 2013 roku w naszej spółce zaszło wiele pozytywnych zmian. Można powiedzieć, że jako firma przeszliśmy intensywny proces dojrzewania, niemal z dnia na dzień staliśmy się praktycznie dwa razy większą organizacją. Osiągnięte wyniki finansowe pozwalają na optymistyczną ocenę podjętych działań, stąd też rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty kolejnej już dywidendy dla naszych akcjonariuszy mówi Jan Wyrwiński – wiceprezes zarządu Aiton Caldwell SA.

Ambitne plany rozwojowe

Decyzja o połączeniu spółek Aiton Caldwell SA oraz Datera SA jest naturalną konsekwencją ścisłej współpracy, jaką od lat prowadzą obie firmy. Od początku funkcjonowania, rozwiązania technologiczne Datera stanowią podstawę produktów oferowanych przez Aiton Caldwell SA.

Po połączeniu, spółka wyznacza sobie znacznie bardziej ambitne cele, niż dwa osobno funkcjonujące podmioty. Podstawowym zadaniem, jakie postawiono przed zarządem Aiton Caldwell SA, jest wprowadzenie spółki na główny parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W ciągu trzech najbliższych lat planowane jest skokowe zwiększenie wartości spółki i osiągnięcie wymaganej do przejścia na GPW kapitalizacji na poziomie 12 milionów euro.

Dokonaliśmy szczegółowej analizy dotyczącej zarówno wewnętrznej sytuacji naszych firm jak i ich pozycji na polskim rynku telekomunikacyjnym. Przeanalizowaliśmy przede wszystkim struktury wewnętrzne oraz zasoby jakimi dysponujemy. Skupiliśmy się także na jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań naszych klientów. W ten sposób wypracowaliśmy model działania połączonej organizacji. mówi Rafał Pietrzak, prezes zarządu Aiton Caldwell SA.

Połączenie spółek sprawi, że firma będzie skuteczniej konkurować na dynamicznie i głęboko zmieniającym się rynku telekomunikacyjnym.

Skupiamy się przede wszystkim na klientach i ich rzeczywistych potrzebach: dotyczy to zarówno usystematyzowania oferty produktowej jak i wewnętrznych struktur Aiton Caldwell. Naszą ofertę opieramy na dwóch głównych markach produktowych: FreecoNet oraz Datera, dedykowanych dla poszczególnych segmentów rynkowych. Mamy dzięki temu niezaprzeczalną przewagę konkurencyjną – elastyczność technologiczną, pozwalającą na zaoferowanie rozwiązań telekomunikacyjnych dedykowanych praktycznie dla każdego segmentu rynkowego. dodaje Rafał Pietrzak.

Unikalna pozycja na rynku

Po połączeniu Aiton Caldwell SA zajmuje na rynku unikalną pozycję integratora usług telekomunikacyjnych, wykorzystującego głównie własne, autorskie rozwiązania. Dzięki temu, znacznemu skróceniu ulega “droga” od niezaspokojonej potrzeby klienta, do dostarczenia mu gotowego rozwiązania technicznego.

Firma, posiadająca silne zaplecze technologiczne, jak i doświadczone siły sprzedażowe jest w stanie szybciej reagować na potrzeby klientów, niż dwa odrębnie działające podmioty. Portfolio produktowe, oparte o dwie najbardziej rozpoznawalne marki: FreecoNet oraz Datera, zawiera rozwiązania spełniające zapotrzebowanie praktycznie wszystkich segmentów rynkowych: od klientów indywidualnych
i mikroprzedsiębiorstw, przez sektor MSP, aż po największych klientów korporacyjnych – w tym operatorów telekomunikacyjnych.

Połączenie spółek sfinalizowane zostało 2 czerwca 2014 roku. Prezesem zarządu połączonej organizacji został Rafał Pietrzak (wcześniej prezes Datera SA), funkcję wiceprezesa zarządu objął Jan Wyrwiński (wcześniej prezes Aiton Caldwell SA).