Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell SA konsekwentnie rośnie

Aiton Caldwell SA, lider polskiego rynku usług telekomunikacyjnych w chmurze oraz dostawca nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej działającej w tym modelu, opublikował wyniki finansowe za I kw. 2013 roku. Podane informacje wskazują, iż Spółka rozpoczęła rok 6-proc. wzrostem przychodów ze sprzedaży (3 191 tys. zł) oraz 37-proc. wzrostem wyniku netto (316 tys. zł). W ramach działań operacyjnych, władze spółki kontynuowały rozpoczętą w 2012 roku nową strategię rozwoju firmy, zakładającą wzmocnienie pozycji lidera usług telekomunikacyjnych w chmurze (SaaS) na rynku polskim, jak również zintensyfikowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi w zakresie udostępniania platformy telekomunikacyjnej w chmurze (PaaS).

WIZJA ROZWOJU

Kontynuacja przyjętej przez Zarząd w 2012 roku wizji rozwoju jest odpowiedzią na spadek przychodów operatorów telekomunikacyjnych, przy jednoczesnym wzroście rynku usług w chmurze (SaaS), w tym hostowanych usług telekomunikacyjnych. „W ramach przystosowania firmy do czekających nas wyzwań rozpoczęliśmy wprowadzanie wielu zmian organizacyjnych wewnątrz Spółki, które objęły przeorganizowanie struktury Spółki, szereg usprawnień w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wdrażamy zarządzanie przez cele oraz kontynuujemy proces szkoleń wyższej i średniej kadry menadżerskiej, aby osiągnąć wysoką skuteczność w realizacji naszych założeń.” – wymienia Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

Zarząd zainicjował projekty mające na celu wzmocnienie rozpoznawalności obecnych produktów oraz rozszerzenie oferty o nowe marki, we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

W ramach rozwoju oferty produktowej kluczowym projektem minionego okresu były prace nad odświeżeniem marki FreecoNet. W efekcie opracowano nową identyfikację wizualną, język i strategię komunikacji z klientem oraz odpowiednią ich prezentację w nowej odsłonie internetowej. Marka została również partnerem czwartej edycji ShopCamp – cyklu spotkań ludzi otwartych na nowe technologie, dzięki czemu jej przedstawiciele mają możliwość uczestniczenia w prelekcjach, panelach dyskusyjnych i spotkaniach z fachowcami z branży e-commerce. Vanberg Systems rozszerzył swoją dotychczasową ofertę o system CRM, tworząc tym samym doskonałe rozwiązanie dla działów Call i Contact Center. Niezależnie trwały przygotowania, analizy oraz prace nad wdrożeniem nowej, elastycznej oferty Vanberg Systems, która uruchomiona została już w kwietniu 2013 r.

Drugi trzon strategii zakłada tworzenie nowych produktów na rynku krajowym oraz ekspansję na kolejne rynki zagraniczne poprzez wprowadzanie na nie nowych marek wspólnie z lokalnymi partnerami. „W celu intensyfikacji świadczenia usług w modelu PaaS przeprowadziliśmy wstępne analizy i badania rynków, znajdujących się w kręgu naszych zainteresowań. Mowa tu o rynku ukraińskim, węgierskim, czeskim i irlandzkim. Niezależnie, powstały w grudniu ubiegłego roku Dział Projektów opracował strategię działania w zakresie rozwoju biznesowego – dotyczącą partnerstw na rynku polskim.” – informuje Jan Wyrwiński.

WYNIKI FINANSOWE

W I kw. 2013 roku Spółka odnotowała 6-proc. wzrost sprzedaży w porównaniu r/r. To efekt przede wszystkim wzrostu przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. Zarząd zapowiada jednak, że w kolejnych kwartałach do grona istotnych czynników zwiększających wartość przychodów dołączy kolejny. „W drugim kwartale bieżącego roku spodziewamy się pierwszych znaczących wpływów związanych ze świadczeniem usług w modelu PaaS. Do naszych marek zagranicznych CLOUDSolv SOHO VoIP oraz Alonia Business już dołączają pierwsi klienci. Sukces komercyjny obu produktów spodziewany jest w okresie najbliższych 2-3 lat.” – informuje Jan Wyrwiński.

Wartość wskaźnika EBITDA (514 tys. zł) w I kwartale 2013 zmalała o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Mimo tego, wartość środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych wzrosła o blisko 300 tys. zł, do poziomu ponad 3,5 mln zł. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł o 31 proc. do poziomu 305 tys. zł. Z kolei zysk netto wyniósł 316 tys. zł, co oznacza wzrost o 37 proc.