Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell SA łączy siły z Datera SA

Niemal jednocześnie z publikacją raportu okresowego za III kwartał bieżącego roku, notowana na New Connect spółka Aiton Caldwell SA ogłosiła plan połączenia z Datera SA, spółką technologiczną, której rozwiązania stanowią podstawę oferowanych przez nią usług. Fuzja jest konsekwencją długoletniej, owocnej współpracy obu trójmiejskich firm. Zarządy spółek planują formalną realizację połączenia na przełomie I i II kwartału przyszłego roku.

Obecnie trwa proces przygotowania do operacyjnego połączenia obu podmiotów. Strategia rozwoju połączonej organizacji zakłada osiągnięcie za trzy lata przychodów na poziomie 50-60 mln rocznie, co umożliwi przejście z New Connect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Bieżące wyniki Aiton Caldwell

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2013 roku wyniosły blisko 3 mln złotych. Wynik jest o 6% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowana zmiana jest przede wszystkim efektem obniżenia stawek za minutę połączenia telefonicznego w wyniku spadku kosztu stawek MTR oraz związanego z tym wzrostu konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym. Wyraźny jest jednak znaczny wzrost liczby nowych klientów firmy. Tylko w październiku do FreecoNet, telefonii VoIP należącej do Aiton Caldwell SA, dołączyło ponad 2400 nowych użytkowników. Jednym z powodów jest wzrastająca świadomość technologii VoIP i możliwości jakie oferuje, a co za tym idzie trend odchodzenia użytkowników tradycyjnej telefonii do telefonii internetowej (raportowany m.in. przez UKE w publikacji „Stan Rynku Telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku”). Od początku roku wartość przychodów ze sprzedaży produktów Aiton Caldwell SA przekroczyła 9 mln złotych.

Nowa oferta produktowa

W wyniku połączenia nastąpi optymalizacja i zwiększenie elastyczności procesów, dzięki wykorzystaniu silnych stron obu firm – w zakresie kompetencji produktowych i obsługi masowej, w której specjalizuje się Aiton Caldwell SA oraz kompetencji technicznych i sprzedaży do klientów biznesowych, które są domeną Datera SA.. Połączona organizacja będzie posiadać rozwiązania ICT zaspokajające potrzeby każdego segmentu rynku – zarówno klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych klientów korporacyjnych.

Obecnie firmy intensywnie pracują nad przygotowaniem wspólnej oferty produktowej, której podstawę będą stanowiły dwie marki najlepiej rozpoznawalne na rynku: FreecoNet oraz Datera. Każda z nich jest dedykowana dla innego segmentu rynku. – Tak usystematyzujemy ofertę, aby poszczególnym grupom klientów oferować rozwiązania jak najlepiej pasujące do ich potrzeb. Pod marką – FreecoNet – będziemy nadal oferowali zaawansowane techniczne, ale proste w obsłudze rozwiązania dla mikro i małych firm oraz klientów indywidualnych. Obecnie najwięcej uwagi poświęcamy stworzeniu nowej oferty dla sektora MSP. Takim klientom, niezależnie, czy będą korzystali z rozwiązania dostępnego w chmurze czy fizycznej centrali Datera zainstalowanej w miejscu wskazanym przez klienta, dostarczymy narzędzia, które nie tylko zoptymalizują ich komunikację, ale także pozwolą lepiej realizować inne procesy biznesowe. mówi Jan Wyrwiński, prezes Aiton Caldwell SA, który pokieruje połączoną organizacją. Potwierdza również, że marka Datera nadal będzie funkcjonowała na rynku. – Dotychczasowi klienci Datery kojarzą tę markę z innowacyjnością i niezawodnością. Chcemy rozwijać ten potencjał. Nasze najbardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak platforma Carrier-eX dla operatorów telekomunikacyjnych czy centrale telefoniczne Call-eX pozostaną pod szyldem Datera.

Integracja kluczem do rozwoju

Elementem stanowiącym klucz do rozwoju Aiton Caldwell jest możliwość integracji dostarczanych rozwiązań telekomunikacyjnych z innymi systemami IT. – Większość procesów biznesowych realizowanych w firmach jest wspierana przez systemy IT, które można integrować z narzędziami telekomunikacyjnymi. W efekcie połączenia firm możliwe będzie oferowanie usług telekomunikacyjnych wraz z usługami IT. Pozwoli to naszym klientom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, a nam sprawniej reagować na ich potrzeby i dostarczać rozwiązania, które generują wartość dodaną. – mówi Rafał Pietrzak, prezes zarządu Datera SA, który w połączonej organizacji obejmie stanowisko wiceprezesa zarządu.

Kwestie formalne dotyczące fuzji

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Całość majątku Datera SA zostanie przeniesiona na Aiton Caldwell SA. Kapitał zakładowy tej drugiej zostanie podwyższony o nowe akcje, które zostaną przyznane akcjonariuszom Datera SA. Jako właściciel technologii stanowiącej podstawę oferowanych rozwiązań spółka będzie liderem rynkowym nie tylko pod względem liczby obsłużonych klientów, ale także wdrożonych innowacji. Oprócz dotychczasowych biur operacyjnych w Gdańsku i Poznaniu powstanie oddział w Warszawie, którego rolą będzie wspieranie współpracy z największymi klientami.